Previous
Next

BIOGRAM – Łukasz Gil

Łukasz Gil urodził się w 1982 r. w Rzeszowie. Tam ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Studiował na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2005 – 2010.

Dyplom z wyróżnieniem obronił w pracowni malarstwa prof. zw. Stanisława Białogłowicza. Uhonorowany został I nagrodą im. Jerzego Panka za najlepszy dyplom 2009/2010 Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2015 otrzymał tytuł doktora w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dziedzinie; Sztuki Plastyczne pod opieką promotora prof. zw. Urszuli Ślusarczyk. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach krajowych i zagranicznych. Jest kuratorem i organizatorem wystaw i spotkań środowiskowych. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Malarstwa w pracowni prof. zw. Tadeusza Boruty na Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest jednym z malarzy młodego pokolenia w zakresie sztuki metafizycznej i duchowej.

Łukasz-Gil